Každá správně řízena společnost má ráda pod kontrolou evidenci motorových vozidel včetně jejich administrativy. Evidencí vozidel teď nemyslíme pouze zavedení auta na kartu majetku, ale také evidence míst, kam auto jezdilo či jezdí, kolik paliva natankovalo, po případně jaké specifické jízdy jelo. Bez tohoto přístupu pak manažeři mnohdy nemusí mít tankování pod kontrolou, tedy chybí jasný přehled o tom, kolik paliva do jakého vozidla bylo umístěno, kolik kilometrů bylo ujeto v rámci soukromých jízd, kolik firemně či zda-li jednotlivá místa byly navštívená správně. Bez této evidence vozidel se to manažer dozví obvyklé jenom s úzkoprofilové informace, která není mnohdy online a neobsahuje ani komplexní přehled.

Firemní vozidla a tankování pod kontrolou

Aplikaci Generátor knihy jízd jsme postavili tak, aby bylo možné jednotlivé nastavení sdílet, aby bylo možné sledovat vstupy zadané uživatelem a to jak ve formě finálních výpisů tak i ve formě grafické. Každý uživatel pak hned ví, zda-li a jak zadával jednotlivé vstupy. K tomu je možné u spravovaných aut sledovat trend jednotlivých tankování a mít tak tankování pod kontrolou, protože všechny podstatné informace se nachází v celistvém přehledu. Manažer pak může velmi jednoduše učinit cílené kroky k tomu, aby výkaznictví v rámci evidence motorových vozidel té které společnosti bylo vedeno řádně a dle pokynů managementu.