Je častým fenoménem, že se do vyplňování knihy jízd nikomu příliš nechce. Čas plyne, auto najíždí kilometry, kniha jízd-elektronická ani papírová vedená není a po nějaké době provozu už může být doplnění potřebných údajů objemově neřešitelný problém. A k tomu všemu Vás může kdykoliv navštívit kontrola z finančního úřadu. V případě, že se tak stane, času není nazbyt a je zapotřebí vybrat správný nástroj pro rekonstrukci knihy jízd.

 

Rekonstrukce knihy jízd ve webové aplikaci

Při návrhu Generátoru knihy jízd bylo našim cílem, aby naši zákazníci nemuseli instalovat žádné vybavení a mohli začít ihned na knize jízd pracovat. Proto je naše elektronická kniha jízd navržena pro webové prostředí. Aby jste si mohli  vyzkoušet, jak snadné je vygenerovat knihu jízd, připravili jsme pro Vás průvodce aplikací, který je dostupný v aplikace. Dále umožňujeme zákazníkům, aby testovali naši aplikaci až 3 měsíce zdarma.

Kniha jízd zdarma - demo na 3 měsíce

Kniha jízd zdarma na 3 měsíce je plně funkční a nemá žádná omezení pro rekonstrukci knihy jízd v počtu tankování, v počtu zadaných míst či v počtu dalších potřebných vstupů. Takto si pak zákazník může vyzkoušet zdarma, jak rychle by mohla být hotova rekonstrukce knihy jízd v jeho případě. Výstup rekonstruované knihy jízd ke stažení je v Excelu i PDF.

Vzhledem k tomu, že se tato kniha jízd v ovládá poměrně snadno, je možné si vytvořit několik návrhů různých variant a ty mezi sebou následně porovnávat. Zdarma je pak možné otestovat aplikaci ve vícero lidech i v různých režimech – například na větším množství aut, která mezi sebou sdílí jednotlivá místa, popřípadně sdílí vícero ridičů. Tedy zadáte místa pro první vůz a všichni ostatní kolem vás ve vaší struktuře tráví pouze minuty při vkládání jednotlivých tankování.