Finanční kontrola není v naší zemi ojedinělým jevem. Zpravidla vás kontrola z finančního úřadu navštíví tehdy, když máte nadměrný odpočet DPH, popřípadně při větším nákupu majetku. Tím může být i nákup firemního automobil. Součástí navrácení DPH pak bývá vyžadována Kniha jízd, bez které se finanční kontrola neobejde. Je na každém z nás, aby tyto doklady byly vedené řádně a podle zákona o finanční kontrole byly předloženy na vyzvání toho kterého úředníka provádějícího finanční kontrolu. Obvykle však tato agenda, která je nejméně nutná pro chod společnosti, pokulhává. Když se objeví finanční kontrola, je nutné všechny podkaldy zkompletovat. To může být pro podniky a podnikatele samotné ,poněkud náročná časová zátěž, protože knihu jízd je nutné rychle ručně dohnat.

Kontrola z finančního úřadu a rekonstrukce knihy jízd

Naše aplikace Generátor knihy jízd Vám může napomoci ve velmi rychlé rekonstrukci knihy jízd a následném cizelování výstupů tak, aby jste si mohli ověřit že Vaše výstupy odpovídají realitě. Aplikace neslouží jako náhrada řádného vedení knihy jízd. Protože Generátor knihy jízd pracuje pouze s Vámi zadanými daty, předpokládáme, že pokud Vámi řádně vedená kniha jízd bude nabývat proporcí výstupu z generátoru knihy jízd, můžete se připravit na odevzdání. Díky generátoru knihy jízd si je možné ověřit, že Vaši lidé vedli jednotlivé knihy reálně tak, že lze i uvést ke kterému kontaktu jste kdy a jak jezdili. Pokud si vybavíte specifické jízdy, algoritmus je automaticky zahrne do výpočtu a ovlivní vaši dojezdnost dle jednotlivých lokalit navštívených pump a provedených tankování. Následně rekonstruovaný výstup použijte pro vnitřní potřebu kontroly správnosti Vašich vedených knih jízd.