Finanční kontrola a kniha jízd

Finanční kontrola není v naší zemi ojedinělým jevem. Zpravidla váskontrola z finančního úřadunavštíví tehdy, když mátenadměrný odpočet DPH, popřípadně při větším nákupu majetku. Tím může být i nákup firemního automobil. Součástí navrácení DPH pak bývá vyžadovánaKniha jízd, bez které se finanční kontrola neobejde. Je na každém z nás, aby tyto doklady byly vedené řádně a podle zákona o finanční kontrole byly předloženy na vyzvání tohokterého úředníka provádějícího finanční kontrolu. Obvykle však tato agenda, která je nejméně nutná pro chod společnosti, pokulhává a je dodatečně vedena až v případě, když se objevífinanční kontrola. To může být pro podniky a podnikatele samotné poněkud náročná časová zátěž, protože knihu jízd nelze jen tak rychle ručně dohnat.

Kontrola z finančního úřadu a rekonstrukce knihy jízd

Naše aplikace Generátor knihy jízd Vám může napomoci ve velmi rychlérekonstrukci knihy jízda následném cizelování výstupů tak, aby vaše výstupy odpovídaly realitě a tudíž byly předložitelné pro úředníky finanční kontroly. Protože Generátor knihy jízd pracuje pouze s vámi zadanými daty, předpokládáme, že kontrola z finančního úřadu bude více než spokojená, neboť v naší aplikaci lze nastavit i to, ve kterém období k tomu kterému kontaktu jezdíte. Pokud si vybavíte specifické jízdy, algoritmus je automaticky zahrne do výpočtu a ovlivní vaši dojezdnost dle jednotlivých lokalit navštívených pump a provedených tankování.