Elektronická kniha jízd online - rekonstrukce 5 let během 1 hodiny

Kniha jízd je nezbytnou součástí provozovaného auta v jakékoliv firmě. Vedení knihy jízd bývá obvykle velmi zdlouhavá a časově velmi nákladná. Rádi bychom Vám napomohli v navýšení efektivity a v úspoře času při tvorbě této agendy nebo při rekonstrukci knihy jízd pro období zpětně. Vytvořili jsme pro vás ONLINE aplikaci Generátor knihy jízd, která vám pomůže s manuální prací na knize jízd, napomůže Vám aktivně vést knihu jízd online a to včetně tankování, zadávání vašich cest, zadávání opakovaných návštěv jednotlivých lokalit a případné korekce spotřeby ve vztahu k ujeté vzdálenosti. Vše si můžete vyzkoušet zdarma v generovaném období 3 měsíců. Pamatovali jsme i na to, že můžete realizovat soukromé cesty. Aby byla tato elektronická kniha jízd online a co nejvíce k prospěchu, vložili jsme celé ovládání do přehledné webové aplikace. To proto, aby Vám byla naše elektronická kniha jízd dostupná téměř z jakéhokoliv místa. Naším cílem je, aby Vás povinnost vést knihu jízd nezatěžovala a zároveň jste byli schopni s nebytným minimem námahy a vstupů vytvořit požadované výstupy.

Kniha jízd pro OSVČ i firmy

Povinnost vedení knihy jízd je vždy záležitostí společnosti nebo podnikatelského subjektu, který provozuje jednotlivá firemní auta vedená ve firemní evidenci vozidel. Povinnost vést knihu jízd mnohdy mají zaměstnanci po případně osoby, které auta využívají. Ať už je vedena kniha jízd pro OSVČ nebo firmu, je vzor knihy jízd stejný a vždy tato povinnost znamená nutnost použít velké množství času i přes poměrně vysoký pracovní shon. Rádi bychom, aby aplikace kniha jízd online pomáhala ve Vašem plném soustředění na vlastní práci a omezení nutnosti trávit dlouhé hodiny nad touto agendou. Velkou výhodou generátoru knihy jízd je, že za vás odvádí velké množství nudné manuální práce, velkého množství výpočtů u tankování a míst. Elektronická kniha jízd Vám předgeneruje návrh, který by měl kopírovat realitu provozu a je následně ke stažení v Excelu či PDF. Tato kniha jízd pro OSVČ i firmy napomáhá strávit čas při naplnění povinnosti vést knihu jízd efektivně a průběžně, což zamezí velkému časovému presu v případě, že se objeví finanční kontrola.

Připravili jsme pro Vás články na zajímavá témata, které jsme rozdělili do následujících oblastí: Naše tipyVedení účetnictví, Aplikace kniha jízd, Podnikání a inovace

1. IDEA Knihy jízd

Ať už Váš čas trávíte na cestě za klientem, na zákázkách či u pumpy, je následná agenda výkazů velký objem administrativního času. Navrhli jsme nástroj, který napomůže rekonstruovat knihu jízd za 5 let během 1 hodiny.

Knihu jízd nejdříve sestavíte a pak seřídíte.

2. JAK TO FUNGUJE

Aby bylo možné vytvořit návrh knihy jízd, stačí zadat základní data do systému. Těmi jsou: datum a lokalita tankování, objem paliva, průměrná spotřeba a několik míst kam jezdíte, popřípadě jednorázové nebo opakované cesty.

3. ROZHRANÍ

Již během několika minut můžete vidět graficky generovanou
knihu jízd. Lze ji dále ladit a cizelovat. Zároveň vidíte,
jaké období a jaký objem cest pokrývá
připravený návrh. Přesnost návrhů
a výpočtů zvyššuje míra
Vámi vloženého
detailu.

4. ROBOT GENERÁTORU

Aby kniha jízd byla co nejvíce k užitku, vyvinuli jsme pokročilý algoritmus, který je schopen optimalizovat různé odchylky a výkyvy a to například změnu spotřeby mezi zimou a létem. Robot si taktéž umí poradit s nahodilými nestandardními stavy. Je optimalizovaný na výkon tak, aby byl výstup pro Vás co nejdříve hotov.

5. REGISTRACE

Pokud jsme Vás zaujali, je Vám tato
aplikace k dispozici.

Zaregistrujte se prosím :)