Elektronická kniha jízd online - rekonstrukce 5 let během 1 hodiny

Kniha jízd je nezbytnou součástí provozovaného auta v jakékoliv firmě.Vedení knihy jízd bývá obvykle velmi zdlouhavá a časově velmi nákladná. Rádi bychom Vám napomohli v navýšení efektivity a v úspoře času při interní kontrole této agendy nebo přirekonstrukci knihy jízdpro období zpětně. Vytvořili jsme pro vás ONLINE aplikaciGenerátor knihy jízd, která vám pomůže s manuální prací na knize jízd, napomůže Vám aktivně na úrovni vést knihu jízd online a to včetně tankování, zadávání vašich cest, zadávání opakovaných návštěv jednotlivých lokalit a případné korekce spotřeby ve vztahu k ujeté vzdálenosti. Vše si můžete vyzkoušetzdarmav generovaném období 3 měsíců. Pamatovali jsme i na to, že můžete realizovat soukromé cesty. Aby byla tatoelektronická kniha jízd online a co nejvíce k prospěchu, vložili jsme celé ovládání do přehledné webové aplikace. To proto, aby Vám byla našeelektronická kniha jízd dostupná téměř z jakéhokoliv místa. Naším cílem je, aby Váspovinnost vést knihu jízdnezatěžovala a zároveň jste byli schopni s nebytným minimem námahy a vstupů vytvořit  kontrolní výstupy tak, aby mohlo dojít ke srovnání reality a kontrolního návrhu.

Kniha jízd pro OSVČ i firmy

Povinnost vedení knihy jízdje vždy záležitostí společnosti nebo podnikatelského subjektu, který provozuje jednotlivá firemní auta vedená ve firemníevidenci vozidel. Povinnost vést knihu jízd mnohdy mají zaměstnanci popřípadně osoby, které auta využívají. Ať už je vedenakniha jízd pro OSVČnebo firmu, jevzor knihy jízdstejný a vždy tato povinnost znamená nutnost použít velké množství času i přes poměrně vysoký pracovní shon. Rádi bychom, aby aplikace kniha jízd online pomáhala ve Vašem plném soustředění na vlastní práci a omezení nutnosti trávit dlouhé hodiny nad kontrolou této agendy. Velkou výhodou generátoru knihy jízd je, že za vás odvádí velké množství nudné manuální práce, velkého množství výpočtů u tankování a míst při tvorbě kontrolního návrhu.Elektronická kniha jízdVám předgeneruje návrh, který by měl kopírovat realitu provozu a je následněke stažení v Exceluči PDF. Tato kniha jízd pro OSVČ i firmy napomáhá strávit čas při naplnění povinnosti vést knihu jízd efektivně a průběžně, což zamezí velkému časovému presu v případě, že se objevífinanční kontrola, neboť dle kontrolního výstupu lze Vámi řádně vedenou knihu jízd zkontrolovat, že obsahuje vše a že jset enic neopomenuli.

Připravili jsme pro Vás články na zajímavá témata, které jsme rozdělili do následujících oblastí:Naše tipyVedení účetnictví,Aplikace kniha jízd,Podnikání a inovace

1.IDEA Knihy jízd

Ať už Váš čas trávíte na cestě za klientem, na zákázkách či u pumpy, je následná agenda výkazů velký objem administrativního času. Navrhli jsme nástroj, kterýnapomůže rekonstruovat knihu jízdza5 let během 1 hodiny.

Knihu jízd nejdříve sestavíte a pak seřídíte.

2.JAK TO FUNGUJE

Aby bylo možné vytvořit návrh knihy jízd, stačí zadat základní data do systému. Těmi jsou:datum a lokalita tankování,objem paliva,průměrná spotřebaaněkolik míst kam jezdíte, popřípadějednorázové nebo opakované cesty.

3.ROZHRANÍ

Již během několika minut můžete vidětgrafickygenerovanou
knihu jízd. Lze ji dále ladit a cizelovat. Zároveň vidíte,
jaké období a jaký objem cest pokrývá
připravený návrh. Přesnost návrhů
a výpočtů zvyššuje míra
Vámi vloženého
detailu.

4.ROBOT GENERÁTORU

Aby kniha jízd byla co nejvíce k užitku, vyvinuli jsmepokročilý algoritmus, který je schopenoptimalizovatrůzné odchylky a výkyvy a to například změnu spotřeby mezi zimou a létem. Robot si taktéž umí poradit s nahodilými nestandardními stavy. Jeoptimalizovanýna výkon tak, aby bylvýstuppro Vás co nejdřívehotov.

5.REGISTRACE

Pokud jsme Vás zaujali, je Vám tato
aplikace k dispozici.

Zaregistrujte se prosím :)