Vzhledem k tomu, že státní aparát ukládá čím dál tím více povinností na firmy a podnikatele, vyžazuje po nich, aby prováděli různé administrativní cvičení a podávali nejrůznější hlášení či vedli časově náročné dokumentace. Jednou z požadovaných agend pro finanční kontrolu je například i kniha jízd. Jedním ze způsobů, který podnikatelé obvykle využívají, a který tento problém řeší, je namontováním GPS autodohledu do svého vozu. GPS dozor je technologicky určitě přínosné řešení, ale domníváme se, že je vhodnější pro orientaci na mapě než jako trvalý dráb namontovaný v autě monitorující veškerý pohyb vozidla.

Nic se nemění na tom, že i přes využití technologie GPS autodohledu, musí následně podnikatelé seskládat odpovídající knihu jízd - například při výpadku signálu GPS. Jízda v dlouhodobě sledovaném vozu pomocí GPS dozoru pak spíše připomíná autodohled či přímo cenzuru - po přihlášení kdokoliv vidí přesnou polohu vozidla, což né každému řidiči může být příjemné.

GPS dozor a autodohled

Z vlastní zkušenosti víme, že tam kde je obava z přesného GPS autodohledu, nevzniká nic moc dobrého. Myslíme si, že se tomu lze vyvarovat efektivním skládáním a generováním knihy jízd tak, že podnikatel provádí běžné vstupy do knihy jízd na denní bázi s tím že vypíše názvy jednotlivých míst ve dnech, případně kontaktů a generátor samotnou jízdu a její cestu dopočítá. Vzniká pak daleko lepší pocit na straně řidiče a zároveň je celá situace plně v mezích zákona. Co je nutné ještě podotknout je, že všechny GPS technologie se dnes opírají o GSM služby nebo 3G služby a to sebou nese další náklady na datové služby. Navrhli jsme proto cenotvorbu aplikace tak, aby celkové náklady na vedení knihy jízd se v naší aplikaci oproti GPS dohledům pohybovaly na hraně cca 10%.

GPS kniha jízd