GPS dozor a autodohled

Vzhledem k tomu, že státní aparát ukládá čím dál tím vícepovinnostína firmy a podnikatele, vyžazuje po nich, aby prováděli různé administrativní cvičení a podávali nejrůznější hlášení či vedli časově náročné dokumentace. Jednou z požadovaných agend pro finanční kontrolu je například i kniha jízd. Jedním ze způsobů, který podnikatelé obvykle využívají, a který tento problém řeší, je namontováním GPSautodohledudo svého vozu.GPS dozor je technologicky určitě přínosné řešení, ale domníváme se, že je vhodnější pro orientaci na mapě než jako trvalý dráb namontovaný v autě monitorující veškerý pohyb vozidla.

Nic se nemění na tom, že i přes využití technologie GPS autodohledu, musí následně podnikatelé seskládat odpovídající knihu jízd - například při výpadku signálu GPS. Jízda v dlouhodobě sledovaném vozu pomocí GPS dozoru pak spíše připomínáautodohledči přímo cenzuru - po přihlášení kdokoliv vidí přesnou polohu vozidla, což né každému řidiči může být příjemné.

GPS dozor a autodohled

Z vlastní zkušenosti víme, že tam kde je obava z přesného GPS autodohledu, nevzniká nic moc dobrého. Myslíme si, že se tomu lze vyvarovat efektivním skládáním agenerováním knihy jízdtak, že podnikatel provádí běžné vstupy do knihy jízd na denní bázi s tím že vypíše názvy jednotlivých míst ve dnech, případně kontaktů a generátor samotnou jízdu a její cestu dopočítá. Vzniká pak daleko lepší pocit na straně řidiče a zároveň je celá situace plně v mezích zákona. Co je nutné ještě podotknout je, že všechny GPS technologie se dnes opírají o GSM služby nebo 3G služby a to sebou nese další náklady na datové služby. Navrhli jsme proto cenotvorbu aplikace tak, aby celkové náklady na vedení knihy jízd se v naší aplikaci oproti GPS dohledům pohybovaly na hraně cca 10%.

GPS kniha jízd