Většina společností při nákupu automobilu očekávána vrácení DPH. Odpočet DPH na auto tvoří nemalou sumu a finanční úřady povětšinou takovýto nadměrné odpočty DPH příliš nevítají. Pokud vznikne nadměrný odpočet DPH, což při nákupu aut velmi často vzniká, Finanční úřad pak následně přezkoumává náležitosti a zdali a jak došlo k plnění. Výsledkem pak mnohdy bývá kontrola a vznesený požadavek na dodání knihy jízd. Pokud firma počítala s odpočtem DPH při nákupu automobilu v rámci svého cash-flow v roce 2016, může být jakékoliv zdržení vratky DPH nelehkou časovou i finanční komplikací byť i v případě pouhých několika týdnů.

Odpočet DPH u auta - zpožděná vratka DPH

Obvykle může finanční úřad z důvodu finanční kontroly zpozdit navrácení nadměrného odpočtu DPH až o delší měsíce. Odpočet DPH při nákupu automobilů se pak šplhá až k řádům stotisíců. Součástí kontroly pak typicky bývá i přezkoumání knihy jízd. Pokud není vedena,  může to podnikatelům způsobit nemalé časové obtíže při jejím skládání. Dalším negativním jevem , že v případě kontroly kvůli jednomu novému autu se úředníci doptávají na knihu jízd i pro stávající autopark. Navrhli jsme proto generátor knihy jízd tak, aby bylo možné rekonstruovat v obdobných časech téměř jakékoli délky či kilometráže knihy jízd. Věříme, že takováto aplikace může hodně napomoci zklidnit situaci před kontrolou finančního úřadu a zároveň umožní velmi přesně připravit požadované podklady tak, aby firma či podnikatel mohl jednoduše projít celým řízením a mohl očekávat úspěšné navrácení nadměrného odpočtu DPH u auta.