Poskytovatelé služeb vedení účetnictví a daňové evidence obvykle nabízejí i vedení knihy jízd. Správa této agendy bývá často velmi zdlouhavou záležitostí. Častá praxe mnoha podnikatelů při vedení knihy je taková, že pravidelně hlásí svým účetním nebo finančním oddělením, kam který den jeli, či jaké zákazníky daný pracovní den navštívili. Takto vedená agenda bohužel generuje poměrně zásadní vícenáklady a zvyšuje cenu za vedení účetnictví, a to na jak na úrovni lidských zdrojů finančního oddělení nebo externích účetních či daňových poradců provádějících vedení účetnictví a daňové evidence, tak i na úrovni nutnosti kopírovat doklady, nutnosti předávat si jednotlivé doklady mezi sebou, tak i nutnosti vysvětlovat kam který den byla jaká jízda vedena. Obvykle se pak může stát, že dojde k nepochopení plánu a můžu vznikat chyby v přenosu a v zaúčtování a výsledná cena za vedení účetnictví je pak řádově vyšší. Mohdy je ještě navíc firemní evidence vozidel vedena v další aplikaci.

Snížení ceny za vedení účetnictví

Aplikaci Generátor knihy jízd jsme navrhli tím způsobem, aby do jednoho profilu mohlo přistupovat vícero uživatelů a aby podnikatel svá data mohl sdílet z jedné aplikace se svým účetním, kterého může pozvat zasláním pozvánky přímo z aplikace na jeho email. Tím, že jednotlivé aktivity jsou sdíleny v jednom místě vícero uživateli, je výsledná cena za vedení účetnictví podstatně nižší.

Naše aplikace pak nabízí několik možných režimů využití:

  • registraci si provede účetní a sdílí jdi s podnikatelem,
  • registraci si provede podnikatel a sdílí data přes veškeré své firmy a další subjekty se svými účetními.

 

Zároveň aplikace umožňuje, aby účetní nad programovými vybavením realizoval nový druh služby a využil výhod tohoto řešení ke svému podnikání. Knihu jízd zdarma si může každý uživatel vygenerovat v rámci demo 3 měsíčního období bez jakéhokoliv omezení.