O tom, zda-li a jaká je povinnost vést knihu jízd, se kruhy právnické přou již nějakou dobu. Nicméně ze zákona je nutné doložit evidenci jednotlivých jízd tak, aby bylo možné prokázat cíl a účel jednotlivých cest.

Kdy musím vést knihu jízd?

  • pokud je vozidlo provozováno v rámci firmy
  • pokud vozidlo používám jako OSVČ

Všichni provozovatelé vozidel pro podnikání mají povinnost vést evidenci jízd. Vedení knihy jízd pak mnohdy spadá mezi několik zaměstnanců, kterým jsou jak samotní řidiči tak i účetní, které připravují jednotlivé vstupy pro vytvoření knihy jízd. Povinnou evidenci jízd musí vést i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Platí tedy povinnost vést knihu jízd pro plátce DPH i neplátce.

Kniha jízd pro OSVČ a firmy

V dnešním shonu je vedení knihy jízd časově náročná záležitost. Tato agenda pak ubírá důležitý čas všem podnikatelům a firemním pracovníkům, který by bylo možné použít pro realizaci klientských zakázek. Naše aplikace generátor knihy jízd má pomáhat jak zaměstnancům, tak i podnikatelům a nedílně i osobám samostatně výdělečně činným. Aplikace je postavena tak, aby všichni ti, co mají povinnost vedení knihy jízd, na této agendě strávili co nejméně času.

  • Už se těšíte, jak budete vykazovat knihu jízd?
  • A prohánět svoji paměť tankováním?
  • Jde to i jinak. Snadněji :-)
  • Co třeba automaticky s generátorem?
  • Stačí něco málo zadat a výstup je hotov. Sám.
  • Chceme pro Vás více pohody.

Časová optimalizace vedení knihy jízd

Aby povinnost knihy jízd byla naplněna, automatizuje Generátor knihy jízd celý proces tvorby tak, že výpočetně mechanickou práci obstará funkcionalita aplikace nebo tím, že je uživatel ušetřen zbytečných kliknutí - například návraty vozidla do firmy – to se provádí automaticky dle zadaných vstupů. Jenom touto optimalizací je možné časovou náročnost splnění povinnosti vést knihu jízd snížit zhruba na třetinu. Rozhraní generátoru knihy jízd je přizpůsobeno tomu, aby bylo možné veškeré cesty každého pracovního za daný den zadat do cca 30 vteřin. Časovou optimalizaci určitě oceníte v případě, že Vás navštíví kontrola z finančního úřadu. Tímto předpokládáme, že bude jednoduché naplnit zákonem stanovené povinnosti pro vedení knihy jízd.

V článku jste se dozvěděli kdo má povinnost vést knihu jízd 2020 i v roce 2019, a že povinnost vedení knihy jízd je nutné jako pro OSVČ, tak pro firmy.