Výstupem každé dobré aplikace jsou reporty a tiskové sestavy viditelně dostupné a taktéž připravené ke stažení. Abychom toto naplnili, generátor jsme pro tento předpoklad přizpůsobili a připravili jsme několik variant výstupů. K dispozici je kniha jízd ke stažení jak v xls, tak jako PDF dokument. 

Možnost úpravy knihy jízd v Excelu ke stažení

Z generátoru knihy jízd ze stahovat podklady pro každý jednotlivý rok nebo celé období souhrnně, a to pro všechny auta, které máte ve Vaší evidenci vozidel. Předpokládáme, že mnohdy může být nutné finalizovat sestavu mimo aplikaci, a proto je nutné zachovat možnost návrhy editovat. A to jak na úrovni fontů, barev, popřípadně zobrazených informací. Pokud bude Vámi stažená kniha jízd v Excelu, budete moci všechny tyto úpravy následně provádět. 

  • Na knihu jízd můžete použít i Excel, ale bolí to.
  • Kniha jízd za rok za 29 minut je v Excelu utopie.
  • Naše aplikace posílá data do Excelu.
  • Chceme pro Vás více volného času.

Rádi bychom ještě poukázali na jednu funkci generátoru knihy jízd a tou je zamykání určitých období (měsíců kvartálů, nebo i celých roků) tak, aby finalizovaná sestava nebyla změněná dalším průchodem algoritmu.

Export finální knihy jízd do PDF ke stažení

Kniha jízd v Excelu

Považujeme za poměrně velkou výhodu, že v naší aplikaci lze generovat jednotlivé výstupy tak dlouho, dokud s jejich kvalitou nejste sami plně spokojeni. Chápeme, že výsledná kontrola knihy jízd ke stažení si vymiňuje dívat se na výstup z různých úhlů pohledu. Předpokládáme, že na vaší straně si budete chtít ověřit, zda-li výsledný export odpovídá jednotlivým vykázaným jízdám, a proto je i výhodné si stáhnout knihu jízd v Excelu a provést kontrolu tam. Následně pro ušetření vaší práce lze uložit finální knihu jízd v PDF a tento PDF soubor volně dle vaší libosti distribuovat.