Kniha jízd firemního vozidla jako taková nemá dle zákona jasně stanovený formát. Nicméně je nutné uvést všechny informace v evidenci tak, aby bylo možné rozlišit jednotlivé jízdy od sebe.

Co musí obsahovat kniha jízd firemního vozidla?

Aby bylo možné odlišit každou jízdu, obsahuje použitý vzor knihy jízd pro firemní vozidlo minimálně tyto údaje:

  • Datum jízdy
  • Začátek jízdy
  • Konec jízdy
  • Počet km

Dálší vhodné náležitosti knihy jízd:

  • Stav tachometru na konci jízdy
  • Důvod cesty
  • Tankování
  • Označení cesty za soukromou v případě, že nešlo o firemní jízdu

Kniha jízd vzor

V naší aplikaci se snažíme většinu aktivit spojených s vytvořenám knihy jízd pro uživatele maximálně urychlit. Pro přehlednost rozlišujeme jednotlivé jízdy jak grafickým způsobem tak i formou záznamu. Vždy evidujeme výjezd z firmy, cíl cesty, popřípadně přes jaké adresy je proveden návrat do firmy. Nedílně je nutné mít možnost při rekonstrukci knihy jízd rozlišit i soukromé jízdy tak, aby došlo k taxativně správné korekci na straně daňového výkaznictví. Generátor knihy jízd taktéž jasně rozlišuje jednotlivá tankování včetně místa, objemu a data návštěvy pumpy.

Rekonstrukce knihy jízd firemní vozidlo

Aby byly naplněny potřebné náležitosti knihy jízd, uvádí generátor při rekonstrukci vzdálenosti ve formátu kilometrů a jednoho desetinného místa. U tankování a uvedených míst, kam jezdíte sbíráme geo informace k adresám tak, aby rekonstrukce knihy jízd zahrnovala celou trasu v co možná nejpřesnějším formátu.