V rámci vyřizování veškerých ekonomických agend si lze na straně živnostníků a malých firem najmout účetní poradenství od daňového poradce, který celou ekonomickou agendu za podnikatele vyřizuje. Jednou z řešených účetních agend je i vedení knihy jízd. Daňový poradce tak mnohdy sestavuje návrhy, které předkládá v rámci svého poradenství živnostníkovi či podnikateli, který je validuje. Nicméně tato agenda, pokud ji zpracovává daňový nebo účetní poradce, je poměrně hodně časově nákladná, neboť většinou vzniká v excelu a mnohdy ne úplně precizně. Pokud má celý výstup precizně sedět pro potřeby finanční kontroly, je zapotřebí použít v poměrně rozsáhlých algoritmů na kontrolu jednotlivých návrhů knihy jízd. To se obvykle na straně daňových poradců příliš neděje. Následně pak při kontrolách mohou vznikat poměrně komické situace na téma špatně spočítaný dojezd nebo špatně spočítaná aktuální hladina paliva v nádrži.

Účetní poradenství pro živnostníky doporučuje Generátor

Generátor knihy jízd toto všechno řeší. Myslíme si že pro podnikatele je výhodnější naučit se s generátorem pracovat a od účetního si nechat připravit pouze primární vstupy, kterými jsou:

  • seznam adres či seznam IČ, kam jezdí,
  • tabulku jednotlivých tankování s uvedeným datem, místem a objemem tankování.

Následně má podnikatel výstup plně pod kontrolou a může ho připravit tak, aby s ním mohl dále dle potřeby pracovat.