Pomocí ekonomických systémů evidujeme většinu daňových či zákonem uložených povinností v rámci svého podnikání. Jednou z těchto povinností je vedení knihy jízd. Současné ekonomické systémy nabízejí ve většině případů možnost vytvářet výstupy knihy jízd. Pro jejich uživatele jsou bohužel tyto knihy jízd pouze statickými záznamy bez možnosti generování jednotlivých návrhů a předloh. Takovýto ekonomický systém tímto jeho uživatele připravuje o poměrně velký čas při zpracování agendy knihy jízd v požadovaném období.

Ekonomický software-pohoda, když umí generovat knihu jízd

Domníváme se, že vygenerování návrhu knihy jízd by nemělo trvat déle než cca 1 hodinu za 5 let provozu auta a to z toho důvodu, že je tato agenda pouhým formálním doplněním informací při provozování vozidla. Obvyklým problémem při využívání generátoru knihy jízd je uzavřenost ekonomických systémů bez možnosti číst pořízená data například z Pohody.

Byli bychom rádi, aby každý ekonomický systém uměl odeslat svá data přímo uživateli a nabízet tak, aby je bylo možné přenášet přímo do generátoru knihy jízd a aby uživatel se tak mohl plně soustředit na generováním kontrolního návrhu výstupu, který je určen pro interní potřeby. Například o verifikaci  Vámi vedených knih jízd v případě finanční kontroly. Vzniklá pohoda pro uživatele je poměrně zásadní, protože většina vstupních dokladů o tankování je již evidováno v rámci účetnictví.

Zároveň má v rámci ekonomického software obvykle podnikatel i svůj adresář a na základě těchto dat je generátor schopen připravit precizní návrh jednotlivých výstupů knihy jízd. Domníváme se, že tato souhra by byla ideální pro zrychlení vyřizování celé agendy a snížení časové náročnosti na straně podnikatele.