V případě potřeby vedení agendy knihy jízd můžete mnohdy logicky dojít až k potřebě implementaci GPS modulu do jednotlivých aut. Primárně se pak neřeší záznam o jízdě, ale jde o aktivní dohled se vznosným snem a cílem o efektivitě a dohledu nad pohybem zaměstnanců. Sledování pohybu vozů v reálném čase mnohdy může být podstatnou statistickou výhodou, ale vnímáme jí spíše jako výhodu pro velké logistické firmy. Aplikace jako Kniha jízd Patriot či CarControl umožňují aktuální sledování provozních veličin vozů. Těmi jsou aktuální poloha, rychlost či aktuální spotřeba vozidla. Toto nám z pohledu vedení knihy jízd jako dlouhodobé agendy přijde poněkud nadbytečné. Každé takovéto řešení pak navíc dle našeho soudu nepřímo zasahuje do soukromí řidiče. Firma z dat může získat výpočetní výhodu, obvykle se s tím ale nesetkáváme. Pro provoz Patriot knihy jízd musí být v každém vozidle namontovaná poměrně široká technologie od modulu GPS, po tankovací karty, popřípadně modul CAN a dále i měrné palivové tyče či plováky, včetně teplotních čidel.

Alternativy k Patriot kniha jízd

Domníváme se, že vedení elektronické knihy jízd pomocí GPS je zbytečné. Jako daleko efektivnější formu vnímáme ex-post výkaznictví, které umožňuje konsolidovat všechny potřebné údaje a vykázat jednotlivé cesty v klidu a pohodlí mimo shon hlavního business času. Další důležitou otázkou je cenotvorba. Většina řešení pro imlementaci GPS dozoru vyžaduje poměrně rozsáhlé implementační moduly - vyjímkou není ani elektronická kniha jízd Patriot. Tyto moduly pak poměrně zásadně zvyšují jednotlivé náklady na provoz vozidel. Taktéž generují časově náklady na úrovni správy vozového parku a nedomníváme se, že získaný benefit vyvažuje tento druh nákladů. Oproti tomu vedení knihy jízd pomocí generátoru knihy jízd umožňuje rychle proaktivní zadávání mých jízd s jasným a pevným ročním nákladem 500 Kč za jednotlivý vůz.

Zdroj úvodního obrázku ze dne 4.7.2016: http://www.knihajizd.info/kniha-jizd/ - www.knihajizd.info/kniha-jizd/