Na trhu najdeme větší množství aplikací pro generování jízd. Jednou z nich je vedle GPS dozoru nebo aplikace CarContol i kniha jízd Autoplan. Tato aplikace je instalována do klientského počítače cena je vyjádřená dle vozu, či počtu zaměstnanců.

K datu publikace tohoto článku byla základní cenotvorba aplikace Autoplan od 990 Kč bez DPH dle počtu provozovaných vozidel. Pro vícero vozů je na webu Autoplanu k dispozici online kalkulátor.

Kniha jízd Autoplan jako síťová aplikace

Veškeré kolaborativní možnosti tohoto řešení se opírají o poměrně širokou síťovou distribuci pomocí SQL Serveru. Toto nám přijde jako nevhodné z toho důvodu, že většina kolaborativních služeb má dnes umožňovat přístup ze širších platforem s ohledem na variabilitu a dynamičnost pohybu jednotlivých zaměstnanců, či smluvních zdrojů. Nedomníváme se, že pro dnešní trh je úplně vhodné, aby aplikace pro generování knihy jízd byla dostupná pouze v prostředí firem. Naopak se domníváme, že je daleko výhodnější použít centralizovanou službu mimo prostředí firmy, která je závislá pouze na poskytnutých vstupech či struktuře zadaných uživatelů k jednotlivým vozům a každý pak může přispívat svým vstupem k jendotlivým vozům.

Námi vytvořená aplikace Generátor knihy jízd se pak snaží odstranit interní náročnost a může se stát i centrálním bodem pro vedení knihy jízd pro OSVČ i malé a střední firmy. Zároveň nevyžaduje další náklady na úrovni software a ICT služeb, protože vše probíhá ve webovém prohlížeči při ceně 500 Kč bez DPH / auto / rok předgenerované knihy jízd.