Aktuality, novinky a změny v účetnictví 2016 vyhledávají pravidelně všichni poradci zabývající se vedením účetnictví a daňové evidence. Jednou z možností, jak mít neustále přehled o nejen v roce 2016, je registrace v portálu Účetní kavárna, který přináši aktuální diskuze a čerstvé informace z této oblasti. 

Změny v účetnictví 2016 při vedení knihy jízd

Na poli novinek v účetnictví a vedení knihy jízd se toho posledních letech příliš nestalo. Úřady a státní dozor stále častěji žádají při finančních kontrolách detailnější a detailnější informace o tom kde, kdo, kdy a jak byl a co tam dělal. Podnikatelům i zaměstnancům to přidělává nemalé vrásky a starosti. Vrásky to také může předělávat účetním, které tyto adendy zpracovávají pro firmy. Jde o to, že takováto druhořadá agenda z pohledu fungování firmy, nadměrně zatěžuje všechny dotčené lidi a generuje zbytečný časový náklad, který mnohdy nelze promítnout do celkové služby a celkové ceny k zákazníkovi.

Novinka v účetnictví 2016 - Generátor knihy jízd

Rádi bychom, aby naše aplikace primárně byla tou novinkou pro vedení agendy knihy jízd, kdy šetří čas účetních i majitelů firem a zároveň nabízí přehledný a čitelný výstup úředníkům finančního úřadu. Taktéž bychom byli rádi, kdyby vedení knihy jízd v naší aplikaci napomohlo ke zlepšování služeb zákazníkům na straně účetních. Tedy například účetní, která spravuje několik firem, může ušetřit nemalé časové náklady jak spravované firmě tak i sobě. Z jednotlivých diskuzí pak vyplývá (hledáno např. na účetní kavárna diskuze či jiných účetních diskuzích), že takto náročnou agendu mnohdy firmy ani nevedou a zároveň na stránkách účetních kaváren je zřejmé, že všichni hledají optimalizovaný nástroj pro vedení této agendy a maximalizací úspory času na straně účetních. Byli bychom rádi kdyby generátor knihy jízd byl právě ten nástroj, který hledáte, který Vám pomůže udělat vlastní změnu v přístupu k vedení knihy jízd v rámci účetnictví.