Přes portál daňové správy mají v tuto chvíli živnostníci a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) případně jimi najmutí daňaři povinnosti online posílat některé své finanční výstupy směrem k finančním a celním úřadům. Mezi to výstupy kniha jízd nepatří. Tedy alespoň prozatím. Pokud by se tak v budoucnu stalo a přes daňový portál by se kniha jízd v Excelu či jiném formátu měla odevzdávat, domníváme se, že naši aplikaci generátor knihy jízd lze snadno připravit na poskytování těchto výstupů online a na případné přímé propojení na daňový portál na specifikovaných rozhraních tak, jak je tomu například u účetních programů v případě kontrolního hlášení. Následně by taktéž účetní, daňoví poradci či daňaři online ušetřili spousty času při komunikaci s daňovým portál či s agendami daňové správy vůbec.

Portál daňové správy a odeslání knihy jízd

Jak jsme již psali, přes portál daňové zprávy prozatím nejde vkládat a kontrolovat strukturu knihy jízd. Obecně se domníváme, že při poskytování těchto kontrolnín nástrojů online, by mohlo dojít k navýšení efektivity českého podnikatelského prostředí a zároveň by mohlo dojít i k navýšení komfortu jednotlivých firem při zpracovávání této agendy.

Následně je možné si představit přímé propojení našeho generátoru s vedením účetnictví a s jednotlivými účetními programy tak, aby generátor rozpoznal kdy dochází k zakázce a kde kterou jízdu uskutečnil na základě jednotlivýh evidovaných výkazů. Podnikatel by se tak staral pouze o zadávání základních vstupních dat a aplikace jako generátor knihy jízd by pak tvořila rozhodovací bod pro výstupy.

Jak by šetřili čas daňaři online?

Následně by podnikatel či živnostník v rámci úspory svého času pouze zkontroloval výstupy a popřípadně by udělal korekce nesprávně zadaných vstupů, které by ve finalizované podobě mohl odeslat na Daňový portál. Případně by toto provedli najmutí daňaři-online jak jinak. To ale prozatím hudba budoucnosti a uvidíme jak moc vzdálené.

Zdroj úvodního obrázku ze dne 13.6.2016: adisspr.mfcr.cz