Jedním z důvodů, proč mnoho majitelů firem hledá externí účetní, je skutečnost, že externí účetní mnohdy zvládne vyřídit za podnikatele či živnostníky všechny požadované agendy a dokumentační a časově náročné náležitosti, jakými je třeba i vedení knihy jízd. Zrovna tato agenda je v případě finanční kontroly vyžadována většina podnikatelů neví, jak vypadá kniha jízd vzor. Proto často i v inzerátech typu hledám externí účetní lze objevit, že jedním z požadavků na hledanou práci účetní je i vedení knihy jízd. Kniha jízd jako taková generuje nemalé časové nároky na sestavení. Mnohdy je na tuto agendu nezbytné hledat externí účetní, protože i přes náročnost agend se ve firmách nenajde tolik práce pro účetní, aby byla účetní zaměstnaná.

Hledám práci účetní a umím vést knihu jízd efektivně

Rádi bychom, aby naše aplikace napomohla navýšení standardu poskytovaných služeb jednotlivých účetní a aby i hledanost Klíčových slov jako je hledám účetní či hledám práci účetní bylo možné změnit na hledám práci účetní a vedu všechny agendy spojené s výkaznictvím efektivně. Naše aplikace by tomuto fenoménu mohla hodně napomoci. Generátor knihy jízd totiž umožňuje každé účetní, aby mohl arekonstruovat data a vytvářek pro svoji interní potřebu kontrolní návrhy knihy jízd z důvodu verifikace buďto klientem nebo i kontrolu řádně vedené knihy jízd a evidenci vozidel. Tímto přístupem pak napomáhá živnostníkovi soustředit se ve firmě na samotný výkon profese. Zároveň se domníváme,  že se výsledky hledání změní na hledám externí účetní, která pro mě zabezpečí vše podstatné.