účetní audit

Mnoho firem na českém trhu se, jak velíčeské účetní standardy, zaměřuje na svoji dokumentační celistvost a na správnost výkaznictví vůči státu či úřadům státní správy. Mezi jednu ze základních povinností firem patří při splnění požadovaných kritérií aktivníúčetní audit. Pokud patří společnost mezi ty větší, je velmi vhodné pro jednotlivé účetní audity předkládat i správně vedené knihy jízd. I kdyžkniha jízd vzornení v tomto případě zákonem stanovenou náležitosti, je vhodné nechat knihu jízd zoponovat podle českých účetních standardů.

Audit účetní uzávěrky a kontrola knihy jízd

Domníváme se, že naše aplikace může velmi napomoci, protože díky Generátoruknihy jízdje příprava podkladů knihy jízd záležitostí krátkých minut ročně pro každé auto, které je obsahujeevidence vozidelVaší firmy. Při správně vedené knize jízd či správně zrekonstruované knize jízd je vhodné potvrdit její správnost v průbehuauditu účetní uzávěrky. Správně prováděný účetní audit pak v tomto může velmi napomoci v odhalení chyb či nesprávně vedených údajů či jednotlivých záznamů. Tím se pak firma může vyhnout sankcím ze strany státu v případěfinanční kontrolya zároveň se může plně věnovat svým činnostem. Domníváme se, že pokud firmy budou disponovat nástroji, kterými mohou efektivně vést jednotlivé agendy, nemusel by být do budoucnaaudit účetní uzávěrkynutnou součástí zákonných povinností. Firmy by pak genericky reportovaly své výstupy a pokud by došlo k hodnocení těchto výstupů nějakou vyšší logikou, výrazně by to prospělo efektivnosti českého podnikatelského prostředí.

I když zatím totočeské účetní standardy neřeší, budeme velmi rádi, pokud by naše aplikace napomohla k tomuto pozitivně směrovanému standardu.