Mnoho firem na českém trhu se, jak velí české účetní standardy, zaměřuje na svoji dokumentační celistvost a na správnost výkaznictví vůči státu či úřadům státní správy. Mezi jednu ze základních povinností firem patří při splnění požadovaných kritérií aktivní účetní audit. Pokud patří společnost mezi ty větší, je velmi vhodné pro jednotlivé účetní audity předkládat i správně vedené knihy jízd. I když kniha jízd vzor není v tomto případě zákonem stanovenou náležitosti, je vhodné nechat knihu jízd zoponovat podle českých účetních standardů.

Audit účetní uzávěrky a kontrola knihy jízd

Domníváme se, že naše aplikace může velmi napomoci, protože díky Generátoru knihy jízd je příprava podkladů knihy jízd záležitostí krátkých minut ročně pro každé auto, které je obsahuje evidence vozidel Vaší firmy. Při správně vedené knize jízd či správně zrekonstruované knize jízd je vhodné potvrdit její správnost v průbehu auditu účetní uzávěrky. Správně prováděný účetní audit pak v tomto může velmi napomoci v odhalení chyb či nesprávně vedených údajů či jednotlivých záznamů. Tím se pak firma může vyhnout sankcím ze strany státu v případě finanční kontroly a zároveň se může plně věnovat svým činnostem. Domníváme se, že pokud firmy budou disponovat nástroji, kterými mohou efektivně vést jednotlivé agendy, nemusel by být do budoucna audit účetní uzávěrky nutnou součástí zákonných povinností. Firmy by pak genericky reportovaly své výstupy a pokud by došlo k hodnocení těchto výstupů nějakou vyšší logikou, výrazně by to prospělo efektivnosti českého podnikatelského prostředí.

I když zatím toto české účetní standardy neřeší, budeme velmi rádi, pokud by naše aplikace napomohla k tomuto pozitivně směrovanému standardu.