S ohledem na jednotlivé náklady související s provozem firemního vozidla, které musely být doplňováno a doprovázeny vedením knihy jízd, byla uzákoněna úprava pro zjednodušení provozu vozidel. Každý podnikatel si může nárokovat i v roce 2016 paušální výdaje na auto 5000 Kč bez DPH do základu daně jako měsíční spotřebu na paliva, aniž by musel vést knihu jízd. Většinou však podnikatelé zapomínají při uplatňování paušálního výdaje na vozidlo na to, že je možné si z veškerého spotřebovaného paliva odečíst DPH. Toto opomenutí v případě, že je použit výdajový paušál na auto vzniká zpravidla z toho důvodu, že se jedná o souběh dvou různých daní a to daně z přidané hodnoty a daně z příjmu. Povinnost vést knihu jízd musí naplnit podnikatel tehdy, když jeho spotřeba přesáhne onu zmiňovanou hranici 60 000 Kč bez DPH za rok a podnikatel ji chce mít v nákladech na podnikání. Z naší zkušenosti víme,  že střední a drobní podnikatelé mají povětšinou vysoký nájezd kilometrů a tudíž pokud by chtěli využít celé spotřeby paliva cca mezi 80 a 90 000 Kč, je nutné trávit velké množství času vedením knihy jízd pro případ, že se dostaví finanční kontrola z finančního úřadu. Kvůli tomuto velkému objemu mnohdy volí použití paušálních výdajů na auto a přichází tak o poměrně značnou část možnosti nárokování odpočtu nákladů, čímž podnikatelům vzniká finanční ztráta.

Když je pro Vás výdajový paušál na auto nevýhodný

Pro případ, že neupratňujete paušální výdaje na vozidlo, je nutné fyzicky vést knihy jízd. Pro možnost rekonstrukce a potřeby interních kontrol na jsme pro Vás připravili Generátor knihy jízd tak, aby jste  mohli rekonstruovat své knihy jízd. Výstup je určen pro interní potřebu zákazníka pro kontrolu Vámi fyzicky vedených knihy jízd. Skrze naše zkušenosti s klienty víme, že nastavení vozu trvá cca 5 min. Pořízení záznamu tankování trvá cca 1 hodinu a zavedení jednotlivých míst, kam pravidelně jezdíte cca 20 min. Po této době máte během chvilky připraven vygenerovaný návrh. Vyzkoušejte si benefity aplikace, kdy je Vám k dispozici kniha jízd zdarma na 3 měsíce pro vyzkoušení práce s Generátorem knihy jízd.

Pohled do historie výdajových paušálů:

  • paušální výdaje na auto 2014, výdajový paušál na auto 2014: 5000 Kč
  • paušální výdaje na auto 2015, výdajový paušál na auto 2015: 5000 Kč
  • paušální výdaje na auto 2016, výdajový paušál na auto 2016: 5000 Kč