Když je pro Vás výdajový paušál na auto nevýhodný

S ohledem na jednotlivé náklady související s provozem firemního vozidla, které musely být doplňováno a doprovázeny vedením knihy jízd, byla uzákoněna úprava pro zjednodušení provozu vozidel. Každý podnikatel si může nárokovat i v roce 2016paušální výdaje na auto5000 Kč bez DPH do základu daně jako měsíční spotřebu na paliva, aniž by musel vést knihu jízd. Většinou však podnikatelé zapomínají při uplatňovánípaušálního výdaje na vozidlona to, že je možné si z veškerého spotřebovaného paliva odečíst DPH. Toto opomenutí v případě, že je použitvýdajový paušál na autovzniká zpravidla z toho důvodu, že se jedná o souběh dvou různých daní a to daně z přidané hodnoty a daně z příjmu.Povinnost vést knihu jízdmusí naplnit podnikatel tehdy, když jeho spotřeba přesáhne onu zmiňovanou hranici 60 000 Kč bez DPH za rok a podnikatel ji chce mít v nákladech na podnikání. Z naší zkušenosti víme,  že střední a drobní podnikatelé mají povětšinou vysoký nájezd kilometrů a tudíž pokud by chtěli využít celé spotřeby paliva cca mezi 80 a 90 000 Kč, je nutné trávit velké množství času vedením knihy jízd pro případ, že se dostavífinanční kontrolaz finančního úřadu. Kvůli tomuto velkému objemu mnohdy volí použití paušálních výdajů na auto a přichází tak o poměrně značnou část možnosti nárokování odpočtu nákladů, čímž podnikatelům vzniká finanční ztráta.

Když je pro Vás výdajový paušál na auto nevýhodný

Pro případ, že neupratňujete paušální výdaje na vozidlo, jsme pro Vás připraviliGenerátor knihy jízdtak, aby jste neztráceli při povinném vedení knihy jízd svůj drahocenný čas a abyste mohli naplnit zákonné požadavky během několika málo chvil. Skrze naše zkušenosti s klienty víme, že nastavení vozu trvá cca 5 min. Pořízení záznamu tankování trvá cca 1 hodinu a zavedení jednotlivých míst, kam pravidelně jezdíte cca 20 min. Po této době máte během chvilky připraven vygenerovaný návrh. Vyzkoušejte si benefity aplikace, kdy je Vám k dispozicikniha jízd zdarma na 3 měsícepro vyzkoušení práce s Generátorem knihy jízd.

Pohled do historie výdajových paušálů:

  • paušální výdaje na auto 2014, výdajový paušál na auto 2014: 5000 Kč
  • paušální výdaje na auto 2015, výdajový paušál na auto 2015: 5000 Kč
  • paušální výdaje na auto 2016, výdajový paušál na auto 2016: 5000 Kč